Laboratory of the future


BDR bureau & Carton123 architecten werden uitgenodigd tot de 18th International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia, gecureerd door Lesley Lokko.

Op de hoofdtentoonstelling in het Arsenale, ‘Dangerous Liaisons’, presenteren ze het project 'Kappaert’. Een school buitengewoon lager onderwijs voor kinderen met een autismespectrum kwaliteit, deeltijds kunstonderwijs en speelpleinwerking vormen samen een nieuw ensemble op de Kappaertsite, in Zwevegem, België. Het project speelt in op de ambiguïteit van het gelijktijdig definiëren en vervagen van grenslijnen, bij het ontwerpen van veilige ruimtes voor kinderen met andere denkpatronen.

Scenografie (textiel, maquettes, tekeningen, mock-up)
Een systeem van onderling verbonden ‘landschapskamers’ zal de ruimere campus structureren en zal zorgen voor visuele samenhang. Binnen dit landschap van kamers fungeren de nieuwe architecturale ingrepen als visuele ankerpunten voor kinderen, tijdens hun dagelijkse wandeling van en naar school. De silhouetten van de drie hoofdgebouwen werden vertaald naar gordijnen op maat van het Arsenale, op een gelijkaardige wijze vormen ze ankerpunten in de expo. De ambigue benadering van grenzen zal op verschillende schaalniveaus vorm krijgen op de toekomstige campus. Via diverse media presenteren we dit proces nu al op de tentoonstelling.

Grenszones
Maquettes op een tussenschaal stellen de grenzen of drempels voor, die kinderen op het autismespectrum dagelijks moeten overwinnen. Vaak wordt een simpele lijn ervaren als een onoverkomelijke grenslijn en heeft deze een zekere ‘breedte’ nodig om de abruptheid van een overgang te verzachten. De mock-up, schaal 1:1, laat zien hoe de lijn tussen gang en klaslokaal kan worden verbreed tot een zone die uitnodigt, een prikkelarme ruimte die decompressie toelaat. De lijn wordt een bredere grenszone. We kiezen ervoor om deze fragmenten niet te presenteren als statische representaties van architectonische intenties, maar nodigen bezoekers uit om zich voor te stellen hoe de ruimtes kunnen worden toegeëigend, hoe de kinderen er zich thuis zullen voelen. Tekeningen spelen een belangrijke rol in dit proces.

Samenwerking
De tentoonstelling toont dat Kappaert tot stand komt als nauwe samenwerking tussen de schoolgemeenschap, architecten & ingenieurs én onderzoeksgroep Research[x]Design. Deze multidisciplinaire onderzoeksgroep aan de KU Leuven bestudeert, vanuit verschillende invalshoeken, de manier waarop ruimtes worden ervaren. Ook het samenwerkingsproces tussen de architecten onderling - met workshops op locatie en communicatie van op afstand - wordt getoond. Net als de gesprekken met de toekomstige gebruikers van de campus, deze zijn immers essentieel om de relatie tussen het ruimtelijk ontwerp en de impact ervan op onze mentale prikkels volledig te kunnen begrijpen.

Team : TV BDR bureau Carton123 architecten, Research[x]Design (KULeuven)
foto's : Stijn Bollaert
.
.
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit