Ter gelegenheid van de speciale uitgave A+ 284 ‘Belgium : The Next Generation !’ beantwoordden we een aantal vragen over ons werk : “Welke vormen van representatie verkiezen jullie en waarom? Wat is de rol van sociale media ?”
>> speel video

°

On the occasion of the special edition A+ 284 ‘Belgium : The Next Generation !’ we answered a couple of questions about our work : “Which forms of representation do you prefer and why ? What is the role of social media ?”
>> play video

+ ingekorte versie terug te vinden op :
https://www.a-plus.be/nl/tijdschrift/belgium-the-next-generation/
(=shorter version with english subtitles)

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit