Korbeek Winners, Leuven


Meergezinswoning 4 units

Stad maken - slim schakelen / gevelgeleding - buitenruimte - puzzelen in 3d.

Een leegstaand perceel met aanzienlijke breedte : plaats voor drie rijwoningen, we verdichten nog meer en schakelen er vier ruime units. We hernemen de vertikale onderverdeling die zo typisch is voor de tegenoverliggende arbeiderswoningen, zij het niet letterlijk en iets complexer gepuzzeld. De nieuwe voorgevel durft de passant op het verkeerde been te zetten.

De overdekte buitenruimte is de centrale plek om binnen te komen, alle voordeuren geven hier op uit (zowel gelijkvloers als verdieping). Deze speelstraat is weliswaar niet publiek maar gevelplint en stoeptegels halen de band met de straat aan. Een sprong in snede laat toe om binnen het maximaal beschikbare gabariet een extra verdieping te puzzelen. Ontwerpend onderzoek, in dialoog met stedenbouw.

Fase : voorlopige oplevering casco
Opdrachtgever : privé
foto's (uitgez. werf) : Olmo Peeters

.
.
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit