Infrastructuurplan Brussels DKO


Opdracht : er is nood aan een objectief beleidsvoorbereidend instrument waarop het toekomstig beleid zich kan baseren, om de infrastructurele pijnpunten van het Brussels DKO structureel aan te pakken. Per academie en lesplaats wordt objectief opgelijst wat de infrastructurele stand van zaken is, welke eventuele noden er zijn, welk type ingrepen vereist zijn om de situatie te verbeteren (aanpassingen, renovatie, nieuwbouw) en ten slotte een ruwe raming van de kostprijs van de vereiste ingrepen.

Het onderzoek liep gedurende vijf maanden en is gevoerd op basis van plaatsbezoeken aan de elf Brusselse academies en interviews met directies, inrichtende machten en bevoegde instanties. De studie analyseert de infrastructuur waarop het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs (bDKO) kan beroepen en stelt mogelijke scenario’s voor renovatie of nieuwbouw voor. Deze scenario’s vertrekken vanuit de noden en behoeften op dit ogenblik. De studie als instrument, dat het gesprek op gang kan brengen.

Fase : opgeleverd 2018
Opdrachtgever : Vlaams Brusselsfonds
team : Jens De Schutter, Marie-Caroline Kawa, Hans Maes, Ross Pérez Aiyer, Joost Raes, Patricia Ruiz Matilla, Els Van Meerbeek

.
.
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit